Vállalási szabályzat


A K + HVSZ Autósiskola
járművezető képzésre vonatkozó Vállalkozási Szabályzata a képzési szolgáltatásról és a vizsgára bocsátás feltételeiről

Tisztelt leendő Tanulónk !

Üdvözli Önt a K+ HVSZ Autósiskola abból az alkalomból, hogy iskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzésére.
Kérjük olvassa el az elméleti és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos információkat, ebben részletesen megtalálja az oktatás és a vizsgáztatás feltételeit.

A képző szerv:

Társaságunk teljes neve: Dr. Törökné Kerekes Ottilia egyéni vállalkozó
Rövidített elnevezés: K + HVSZ Autósiskola (Kerekes + Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.)
Székhelye: 6800. Hódmezővásárhely, Szabadság tér 59.
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma:  06-30-586-6808
Honlapjának a címe: khvszautosiskola.hu
Adószám: 65410314-1-26
EV nyilvántartási szám: 15461577
NKH képzési engedély szám: KE/ST/82/B/2789/1/2011

 

Felügyeleti szervünk:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II.
Útügyi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Tel.: 62/681-611
Mobil: +36/70-455-7188

Nyitva tartás:

Hétfő 8:00 - 17:00

Kedd 8:00 - 16:00

Szerda 8:00 -16:00

Csütörtök 8:00-16:00

Péntek 8:00 - 12:00

 

Iskolavezető:
Neve: Dr. Törökné Kerekes Ottilia
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszáma: 0630/ 586-6808
Iskolavezető igazolványának száma: 06/10/3/2007
Iskolavezető azonosítója: 11468

Ügyfélfogadás:
Helye: Hódmezővásárhely,Szabadság tér 59.
Telefonszám: +36-30/586-6808

Ügyfélfogadás időpontja: Hétfő:  8.00-12.00
  Péntek: 16.00-20.00

A képző szerv telephelyei:
Székhelye: 6800. Hódmezővásárhely, Szabadság tér 59.
Székhely telefonszáma: 0630/ 586-6808

Ügyfélfogadás helye: HódmezővásárhelyHódmezővásárhely, Szabadság tér 59.
Ügyfélfogadás telefonszáma:

Elméleti oktatás helye:
HSZC Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola
6800 Hódmezővásárhely Szent Antal u. 5-9.
Elméleti oktatás telefonszáma: 06-62/241-988

Iskolánk:
- motorkerékpár-vezető (’AM’, ’A1’, ’A2’,’A ’) és
- személygépkocsi-vezető (’B’) képzéssel foglalkozik.

A közúti járművezetők képzését a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szabályozza, az abban foglaltak alapján készítettük el tájékoztatónkat.

 

Tanfolyamra való felvétel módja

Ügyfélfogadási időben az érdeklődők szóbeli tájékoztatást kapnak az induló tanfolyamról, részletes tájékoztatás a tanfolyam indulás kezdetén, első óra előtt.
A tanfolyamra való jelentkezéskor ismertetjük a tanulóval a vállalkozási szabályzat tartalmát. Amennyiben a tanuló tudomásul veszi, akkor az iskola és a tanuló írásbeli szerződést köt. Amennyiben tanulónk fiatalkorú, az írásbeli szerződést törvényes képviselőjének is alá kell írnia.
Bármely kategóriára jelentkezés esetén jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap vastagon keretezett részét nyomtatott betűkkel, tintával kell kitölteni olvashatóan. A jelentkezési lap hátoldalán található nyilatkozatot is a tanuló tölti ki. Az adatokat a személyi igazolvánnyal egyező módon kell a jelentkezési lapra írni, valótlan adatok beírása büntetőjogi felelősségre vonást eredményez (okirat hamisítás).

Felhívjuk tanulónk figyelmét, hogy a tanfolyam kezdésének időpontjáig meg kell jelennie a körzeti orvosnál az alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából, majd az ott kapott igazolást le kell adnia képzőszervünknél.

Szükséges továbbá bármely kategóriára történő jelentkezés esetén egy darab fekete-fehér vagy színes(1 évnél nem régebbi) igazolványkép, amelyet a tanuló vezetési kartonjára ragasztunk.

Amennyiben a jelentkező már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor annak fénymásolata is szükséges, mert az a jelentkezési mellékletét képezi.
Törvényben meghatározott esetekben pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni (pl.: 5 sikertelen gyakorlati vizsga után).

Az előírt egészségi és PÁV alkalmassági vizsgálatok:

I. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

- A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezetőjelöltnek nincse olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet.
- A közúti járművezető-jelölt - a közúti járművezetők képzéséről szóló külön jogszabályban meghatározott időpontban - előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál megjelenni és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alávetni.
- A vizsgálaton megjelent személy köteles személyazonosságát hitelt érdemlően (személyi igazolvánnyal vagy ezzel egyenértékű okirattal) igazolni.
II. A pályaalkalmassági minősítés szakmai szempontjai
1. A PÁV a pályaalkalmassági vizsgálatot a kérelemnek megfelelő alkalmassági kategóriára meghatározott követelmények szerint végzi.
2. A pályaalkalmasságot megállapító pszichológusnak az egyéni adottságok figyelembevételével, minden esetben egyedi elbírálás alapján kell véleményt alkotnia a vizsgált személy pályaalkalmasságáról és a pályaalkalmassági minősítés során általános szabályként a következőket kell figyelembe vennie:
a) A pályaalkalmasság megítélésénél minden esetben mérlegelni kell, hogy a vizsgált személy - a nála esetleg észlelt kedvezőtlen egyéni jellemzők ellenére is - képes-e kellő biztonsággal és felelősséggel részt venni gépjárművezetőként a közúti közlekedésben.
b) Az I., II. és III. alkalmassági kategóriában a gépjárművezető pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a gépjármű-vezetési tevékenység sajátos követelmények és feltételek között történik. (Megkülönböztető jelzéseket használó, közúti közlekedési szolgáltatás keretében személy- és áruszállítást végző, nemzetközi közúti közlekedésben részt vevő, veszélyes árut szállító gépjármű vezetése.) Ezért olyan egyéni jellemző kombinációk esetében, amelyek a további kedvezőtlen változásra utalnak és így a jövőben a biztonságos közlekedést veszélyeztetik, alkalmatlanságot kell megállapítani.
Figyelembe kell venni továbbá, hogy az ilyen gépjárművezetőnek az időjárástól, napszaktól, útviszonyoktól, közlekedési körülményektől függetlenül kell járművet vezetnie.
c) A IV. alkalmassági kategóriában a gépjárművezető pályaalkalmassági megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a gépjárművezető nem az I-III. alkalmassági kategóriába tartozó, előzetes alkalmassági vizsgálati körbe sorolt, differenciált és fokozottabb pszichológiai követelményeket támasztó, gépjárművezetéssel kapcsolatos tevékenységeket végzi. Ezért a gépjárművezetőnek csak az alapvető, a közlekedésben való biztonságos részvételhez szükséges, legfontosabb képességekkel, személyiségjegyekkel kell rendelkezni.
d) Az I. alkalmassági kategóriában a gépjárművezető pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell venni, hogy feladata ellátásának velejárója a közlekedési szabályoktól eltérő vezetési mód megválasztásának lehetősége, és így részvétele a közúti közlekedésben a megszokottnál nagyobb objektív kockázattal jár.
e) A II. alkalmassági kategóriában a gépjárművezető pályaalkalmasságának megítélésénél figyelembe kell venni a jelentkező speciális járulékos megterheléseket és a hibás gépjárművezetői magatartás következményeinek várható súlyosságát. Ennek keretében kiemelten vizsgálni kell, hogy
ea) a szállított személyek számának változása (növekedése) miként hat a gépjárművezető pszichés igénybevételére, megterhelésére (autóbusz, trolibusz),
eb) a gépjárművezető a biztonságos gépjárművezetés követelményeinek teljesítésén túlmenően képes-e az utasokkal megfelelően foglalkozni (taxi, autóbusz, trolibusz),
ec) a gépjárművezető hogyan alkalmazkodik a megszokottól eltérő közlekedési feltételekhez (hosszú utak, monotónia, telítődési hatások).
f) A vezetői engedéllyel már rendelkező gépjárművezető pályaalkalmasságának elbírálása során figyelembe kell venni a járművezetésben szerzett gyakorlatot, a közlekedési helyzetekhez, viszonyokhoz, a közlekedés egyéb résztvevőihez kialakult alkalmazkodást.
g) Az időszakos minősítésre irányuló pályaalkalmassági vizsgálatnál a közlekedési előéletre vonatkozó objektív adatokat is figyelembe kell venni.

III. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai

1. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I. kategóriában 8 310 ft
2. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV II. kategóriában 8 310 ft
3. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV III. kategóriában 8 310 ft
4. I. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV IV. kategóriában 8 310 ft
5. II. fokú pályaalkalmasság-vizsgálati eljárás PÁV I-IV. kategóriában, kategóriánként 12 620 tf
6. Ha az 1-5. pontban foglalt eljárásoknál PÁV jármű igénybevétele szükséges, a gépjárműhasználat díja 2 600 ft

A Tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

Képzésre az vehető fel aki:
- a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb, és továbbá
- megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 10.§ (1) bekezdésének b-c pontjában és a (2) bekezdésben foglaltaknak (azaz a betöltött életkor előtt 3 hónappal jelenthető kresz vizsgára), illetve a 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet alapján,
- valamint eleget tesz a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 4. §.- ban foglaltaknak, („Képzésre az vehető fel, aki a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: képzési rendelet) meghatározott feltételeknek megfelel.” „A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamra az vehető fel, aki a Kt. szerinti alapfokú iskolai végzettsége meglétéről a képzési rendeletben meghatározott módon nyilatkozik.).

I. Életkori feltételek

1. 14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
2. 16. életév az „A1” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
3. 18. életév az „A2” alkategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
4. 20. életév. az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás motorkerékpár vezetési gyakorlat
esetében.
5. 21. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére.
6. 24. életév az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában.
7. 17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.

Változás 2014. február 1.-jétől:
Az „A1” alkategóriába tartozó képzésben és vizsgán azok a motorkerékpárok alkalmazhatóak majd, amelyek meghaladják a 120 cm3 hengerűrtartalmat (az eddigi 125 cm3 helyett).

II. Jártassági feltételek

1. Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni, aki legalább két éve rendelkezik „A2” alkategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, vagy annak aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és magatartásáról.
2. Az „A2” alkategóriájú vezetői engedélyek az „A1” alkategóriára is érvényesek.
3. Az „A” kategóriájú vezetői engedély az „A1”, „A2” alkategóriákra is érvényes.
4. Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:
- a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, vagy annak elvégzése alól mentesült – A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre. –, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,
- megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint - írásbeli nyilatkozata alapján - a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,

Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki:
-„A2” alkategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
- „A” kategóriás vizsgához - két évnél nem régebben szerzett - „A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:
- Az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a vizsgakötelezettség alól mentesült és a közlekedési alapismeretek vizsgája érvényes, továbbá
- A meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette,
- A vezetői engedély kiadásának feltételéül előírt életkort betöltötte; „AM” kategóriás járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort.
- Forgalmi vizsga - a „B” kategóriás képzés kivételével - sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető.

A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Ha a vizsgázó két év alatt az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.
Vizsgaigazolás annak állítható ki, aki a vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak eleget tett.

Járművezetői képzés: tantermi oktatás formájában és e-learninges (távoktatás) módszerrel.

A képzés menete, tantárgyak és óra számok:

Tanfolyam megnyitón az elméleti oktató közli a tanulókkal a foglalkozások időpontját illetve az Autósiskola vezetője egy rövid tájékoztatást ad a képzések menetéről.

Az elméleti foglalkozások biztosítják a tanulók számára mindazon tudnivalók elsajátítását melyek ismerete szükséges elsősorban a közúti közlekedésben, másodsorban az elméleti vizsga sikeréhez. A sikeres vizsgához azonban szükség van az Ön segítő közreműködésére is, amely a tananyag megfelelő elsajátítására irányul.
Tekintettel arra, hogy az Ön által választott képzés tanfolyam köteles, részt kell vennie minden órán. Az esetleges hiányzás pótlására lehetőség van egy másik csoport azonos sorszámú előadásán való megjelenéssel, az elméleti oktatóval egyeztetett időpontban az Ön számára megtartott külön órán megtartott részvétellel. Autósiskolánknál ingyenes a pótfoglalkozásokon való részvétel!
Az elméleti tanfolyam végére az iskola köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók megismerjék az elméleti vizsga időpontját. Az időpontot az iskola kéri meg. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott.
Abban az esetben ha a tanuló saját hibájából nem jelenik meg az elméleti vizsgán, az általa befizetett vizsgadíj elvész. Betegség esetén a tanuló akkor mentesül az újbóli vizsgadíj befizetésének kötelezettsége alól, ha telefonon értesíti a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály (telefonszám: 62/681-606 vagy 62/681-619) balesetéről, vagy betegségéről. Gyógyulását követő 8 napon belül (keresőképes) az orvosi igazolást (amelyen a naplószámot fel kell tüntetni!) be kell mutatni és ezzel egyidejűleg kérelmet kell kitöltenie, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály 30 munkanapon belül elbírál. Kedvező elbírálás esetén a fellebbezési határidő elteltével újabb vizsgaidőpont kérhető. El nem hárítható akadály miatt pl.: baleset miatti útlezárás vagy hasonló esetben igazolást kell bemutatni ahhoz, hogy a vizsgadíj a következő vizsgán felhasználható legyen. Ha a tanuló a képzőszerv hibájából nem jelenik meg az elméleti vizsgán, az újabb vizsgadíjat az iskola fizeti.

Az elméleti vizsgára az elméleti tanfolyam befejezése után kerül sor a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi osztály (Szeged, Kereskedő köz 3-5. D épület).


2/b. Gyakorlati képzés

Sikeres elméleti vizsga után kerül sor a gyakorlati képzésre.

Motorkerékpár - vezetői oktatása a tanuló saját motorjával vagy az oktató által biztosított motorral történik. A saját motor esetében feltétel, hogy feleljen meg a motor kategória előírásainak, legyen érvényes műszaki vizsgája és a kötelező biztosítás legyen befizetve.

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a tanuló felszerelése:
- bukósisak
- protektoros kesztyű
- szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
- magas szárú, zárt cipő vagy csizma
- protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki

A protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető
könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul „T" betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. Ha a tanulónak a gyakorlati oktatásra nincs lehetősége beszerezni motoros felszerelést, akkor a motoros oktató díj ellenében biztosítani tud a tanuló részére.
A motorkerékpárok érvényes okmányainak (forgalmi engedély, kötelező felelősség biztosítás) megléte alapvető követelmény az oktatás és vizsga során. „Idegen” tulajdonú motorkerékpárok (nem a képzőszerv-, nem az oktató- és nem a tanuló/vizsgázó tulajdona) esetén kölcsönadási szerződés vagy tanúk előtt tett nyilatkozat megkövetelendő a motorkerékpár használatához. Ebben az esetben kiemelten figyelni kell a motorkerékpárok műszaki állapotára is (pl.: kopott gumiabroncsok, kormányon felütköző fékkar stb.).
A motorkerékpárosok alapoktatása során külön nehézséget jelent a járművek kijuttatása a tanpályára. Az oktató (képzőszerv) is felelős azért, hogy érvényes vezetői engedély nélkül a tanulói ne vezessenek.
A forgalmi vizsgára tanuló mellényt, a rádió adó-vevő készülékeket és a kísérő járművet a képzőszervnek kell biztosítania.

A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható; a főoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

A gyakorlati képzés két részből áll. Először az alap oktatás keretein belül a tanuló elsajátítja a járműkezelési ismereteket, majd ebből vizsgát tesz. Utána kezdődik a fő oktatás, amely a forgalmi oktatást jelenti és amelynek során a tanuló részt vesz a közúti közlekedésben. Forgalmi vizsga- a „B”kategóriás képzés kivételével- sikeres járműkezelési, vagy rutin és biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga után tehető. Minden tanulónak le kell vezetni a kötelező óraszámot, amely kategóriánként másként alakul. Kötelező óraszámokon felül levezetett pótórák tandíjai megegyeznek az alap illetve főoktatásban szereplő vezetési órák tandíjaival. Gyakorlati vizsga esetén a tanulónak a vizsga időpontjában levezetett órát is fizetnie kell, aminek a tandíja megegyezik az oktatási órák díjaival. Gyakorlati vizsga során a gépkocsiban csak a vizsgázó, az oktató, a vizsgabiztos(ok) és a vizsgabiztos jelölt, valamint a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek) foglalnak helyet. Meghatározott személyeken túlmenően a járműkezelési, a rutin és a forgalmi vizsgán, amennyiben a vizsgán nincsen szakfelügyelet, a vizsgajárműben - a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően - helyet foglalhat a képző szerv iskolavezetője vagy - az iskolavezető felelőssége mellett - írásban meghatalmazott megbízottja, azonban sem az iskolavezető sem megbízottja a vizsga rendjét részvételével nem zavarhatja meg. Az írásbeli meghatalmazás legfeljebb egy napra szólhat. Forgalmi vizsga - a vizsgáztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével - csak a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A kijelölés időkorlátozást is tartalmazhat.
A sikeres gyakorlati vizsga után a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály be kell mutatni a Vöröskeresztes igazolást és ezután a hatóság kiadja a tanuló részére a VIZSGAIGAZOLÁST, amely szükséges ahhoz, hogy az Okmányirodában vezetői engedélyt kapjon. Ha a tanuló személyesen nem tudja átvenni a vizsgaigazolást, meghatalmazást adhat oktatójának vagy a képző szervnek (iskolának) aki helyette átveszi illetve kérheti postán keresztül.

„B” kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez:

- bármely- a mozgáskorlátozott egészségi állapotának megfelelő- személygépkocsi, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottság egyedi műszaki előírásainak megfelelően átalakított személygépkocsi,
- a járművezető melletti ülésből működtethető , az üzemi fékberendezésre ható pótfék pedállal. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
- két darab pót-visszapillantó tükör, amely a vezető melletti ülésből biztosítja a külön rendeletben előírt hátralátást.

Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

1 5 

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén
2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül
3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl
4) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül
5) A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl
6) amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

Az órák időtartama: elmélet 45 perc, gyakorlat 50 perc.

Választható oktatók és járműtípusok:

Személygépkocsi vezetői oktatásra választható járművek:            Motor típusok: 
- HONDA  JAZZ benzines - Dr. Törökné Kerekes Ottilia  - Kawasaki ER-6N (649 cm3 )
- FORD  FOCUS diesel - Kerekes Ferenc  - Kawasaki ER500 (499 cm3 )
- TOYOTA  AURIS diesel - Bódai Imre  - Honda CBF 500 (499 cm3 )
- Renault  Scenic  diesel - Ágoston Péter - Yamaha YBR 125 (124 cm3)
- TOYOTA AURIS diesel - Csanki Zoltán  
- TOYOTA  Yaris  diesel  - Pap Gábor  

- SKODA  ROOMSTER  benzines -  Dr.Radics  Róbert

- VOLKSWAGEN POLO   benzines -  Csipak  Szilveszter

 MOTOROS  oktató - Sipos Tamás

 

Tudnivalók a vizsgákról:


Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja.
A vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie. Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt.
A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, valamint a rutinvizsga esetén a kiírás szerinti időponttól eltérően a folyamatosság biztosítása mellett - az esetleges késések miatt - egy órán belül a vizsgázók sorrendje felcserélhető. Az egy óránál többet későket a vizsgán meg nem jelentnek kell tekinteni.
A vizsgázó a vizsgabiztosra a vizsgakiírástól számított legfeljebb 10 percet köteles várni. Ennél több késés esetén a vizsgázó kérheti a vizsga új időpontban megtartását. Ebben az esetben a vizsgázó vizsgadíj befizetése nélkül tehet újabb vizsgát.
A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő, vagy az engedélyezettnél többet késő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását
- legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen vagy írásban bejelenti,
A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet, vagy a kártyaformátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.
A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.
Csak meglévő, érvényes vezetői engedélyének bemutatásával tehet vizsgát a vizsgázó abban az esetben, ha a vizsga letételéhez a 11. § (5) bekezdésében előírt feltételként meghatározott kategória meglétét kell igazolnia.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti ha a vizsgázó:
- személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
- a járműkezelési, a rutin és forgalmi vizsgán szeszes italtól vagy kábítószertől befolyásolt állapotban jelenik meg,
- a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
A hatóság az érintett vizsgázót ezekben az esetekben legfeljebb 6 hónapi időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a hatóság a vizsgától legfeljebb 3 hónapi időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.
Az elméleti vizsga a számítógép igénybevételével vagy írásban tehető le. Szóban – indokolt esetben tolmács közreműködésével – vizsgázhat az, aki hiányos magyar nyelvi ismeretei miatt a magyar nyelvet nem érti, illetve az egészségi állapotából követően írásra képtelen és erre a hatóságtól kérelemre engedélyt kapott.
A közlekedési hatóságtól kapott engedély alapján az írásbeli, vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:
a) a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet,
b) az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, a vizsgabiztosok, a vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltekés szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.
a) pontjában említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Amennyiben az Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsot nem tudja biztosítani,akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.

A hiányzás pótlásának a módja, a pótórák igénylésének a módja díjai:
Az elméleti oktatásról történő hiányzás pótlására, a következő tanfolyam azonos előadásán kerül sor, az elméleti oktatás során a pótórán való részvétel díjtalan.A gyakorlati oktatás során a pótórák igénylése a gyakorlati oktatótól kérhető, a gyakorlati oktatás során a pótórák díja megegyezik a gyakorlati oktatás óradíjaival.

A tandíj összege, a tandíj befizetésének módja:

A díjak befizetése az ügyfélszolgálaton (Hódmezővásárhely, Szabadság tér 59.)  hétfő  09.00 és 12.00 óra  között  illetve  szerda-csütörtök 13.00-16.00 óráig.

Az elméleti és gyakorlati oktatás kötelező óraszámait, valamint a tandíjak és a vizsgadíjak összegét a 2.sz. mellékletek tartalmazzák.
A tandíj változtatásának jogát- külön írásos értesítés mellett- fenntarjuk. A vizsgadíjak változása a hatóság által megállapított díjak szerint
változhat.

 

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat - az „A korl.”, „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” alkategória kivételével - a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.
Az egyes kategóriák és egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól adható felmentések
Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyakból
- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett
= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;
= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;
= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;
= szakirányú műszaki oktatói oklevél.
- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett
= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;
= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;
= gépjármű technikus tiszti képesítés;
= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.
- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).
- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)
= közúti járműgépész;
= közlekedésgépész;
= gépjármű-technikai;
= gépjárműüzemi;
= mezőgazdasági gépész;
= mezőgazdasági gépjavító;
= építőgépész;
= gépjárművezető és -karbantartó.
- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány
= autószerelő;
= anyagmozgatógép-szerelő;
= építőgép-szerelő;
= mezőgazdasági gépszerelő;
= gépjárművezető és -karbantartó;
= mezőgazdasági gépész;
= fakitermelési gépkezelő;
= állattartó telepi gépész;
= kertészeti gépész;
= növénytermesztő gépész;
= erdőgazdasági gépész;
= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;
= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

 

Vöröskeresztes vizsga alól felmenthető aki:

- külön jogszabályban meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
- 1984.01.01-je után szerzett vezetői engedélyt, vagy
- segédmotoros kerékpárra vezetői igazolvánnyal rendelkezik.
Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:
- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- dietetikusi,
- mentőtiszti,
- gyógytornász,
- egészségügyi szakoktatói,
- diplomás ápolói
oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után:
= bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,
= „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
= „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot
szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:,

Amennyiben a tanuló (aki kedvezményezettként kezdi meg a tanfolyamot,tehát nem fizet a kresz elméleti oktatásért) más képzőszervnél kívánja tanulmányait folytatni, köteles kitölteni az „Képzési igazolás” című adatlapot,melyen képzőszervünk hivatalosan igazolja az addig teljesített órákat. Ez esetben utólag 20.000 Ft szerződés bontási költséget számítunk fel, mely kiegyenlítését követően adjuk át az igazolást.
Az a tanuló,aki kresz tandíjat fizet,arra nem vonatkozik a 20.000 Ft-os szerződés bontási díj.

A képzési igazolást a képzőszerv 3 munkanapon belül kiadja a tanuló részére.

 

Oktatási helyszínek címe:

Elméleti képzés helye:
HSZC Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola
6800 Hódmezővásárhely Szent Antal u. 5-9.

Járműkezelési oktatás helye: Hódmezővásárhely, K+HVSZ Autósiskola rutinpályája(Pelikán Hotel mellett) – személyautó „B” kat.esetén
 Hódmezővásárhelyen, Rárósi út  rutinpálya -- motoros kat.esetén ( AM, A1, A2, A )

 

Az engedélyező hatóság megnevezése, címe és telefonszáma, felügyeletet ellátó szervezetek megnevezése és elérhetősége:

Engedélyező Hatóság:

Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal
1082 Budapest, Vajdahunyad u.45.

Felügyeleti szervek:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Telefonszáma: 62/ 681-606:, 681-619
Nyitva tartás: Hétfő: 8-17 óráig
Kedd: 8-16 „
Szerda:8-16 „
Csütörtök:8-16 „
Péntek: 8-12 órá

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály
6728 Szeged, Kereskedő-köz 3-5.
Telefonszám: (62) 680-530

 

A vizsgázó jogai  és kötelezettségei:

A tanuló a képzés során észrevételt és panaszt tehet. Amennyiben a gyakorlati oktatás során az oktató személye ellen van kifogása vagy panasza és megnyugtató módon azt rendezni nem lehet, a tanulónak lehetősége van másik oktatót kérni. Panaszával elsősorban az iskolavezetőt szíveskedjen megkeresni, de amennyiben Ön úgy érzi, hogy nem kellő módon jártunk el az ügyben, úgy panaszával a felügyeleti szervünket szíveskedjen megkeresni (Csongrád Megyei Kormányhivatal  Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Útügyi Osztály, Szeged).

- joga a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási szabályzatát
- joga a vállalkozási szabályzatban ígért szolgáltatásokat igénybe venni, valamint azokat számon kérni
- joga a tanuló szerződést elolvasni, abban foglaltakat tudomásul venni
- köteles az elméleti és gyakorlati órákon józan és kipihent állapotban megjelenni
- köteles a tanfolyami órákra legjobb tudása szerint felkészülni, a hiányzást pótolni
- köteles a foglalkozásokon kultúrált viselkedést tanúsítani, megfelelő öltözékben megjelenni
- joga és kötelessége a gyakorlati oktatás időpontjait az oktatóval egyeztetni
- köteles az oktatóval egyeztetni azt, hogy hol vegye fel a tanulót
- joga a képzést megszakítani, pénzét visszakérni és az elvégzett órákról hivatalos igazolást kérni
- köteles a tandíj összegét minden esetben előre befizetni
- joga észrevételt, panaszt tenni, jogos esetekben kártérítést követelhet
- köteles a munkavédelmi előírásokat betartani
- köteles a dohányzásra vonatkozó előírásokat betartani

 

A vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

A tanuló az elméleti, illetve a forgalmi vizsgadíjat az autósiskola ügyfélszolgálatán ( Hódmezővásárhely, Szabadság tér 59.) tudja számla ellenében befizetni.

 

A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos, a külön jogszabályban meghatározott fontosabb előírások, nem magyar állampolgárokat érintő, a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások:

Vezetői engedélyt - az a.) és a b.) pontokban foglaltak kivételével - az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat - és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.
a.) Nem követelmény a hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harmadik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon korábban megszerzett vezetői engedély pótlására irányul.
b.) A nem magyar állampolgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására, illetve más EGT-állam hatósága által kiadott vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás során a vezetői engedély kiadását megelőző hat hónapos magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény, ha a kérelem alapja a külföldi vezetői engedélybe bejegyzett érvényességi idő lejárata. Ez esetben a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.
A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

 

Vezetői engedély kiváltásának a helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
JÁRÁSI  HIVATAL
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre u.14.
Tel.: (62) 681-001
E -mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nyitva tartás:
HÉTFŐ: 8.00-12.00
KEDD: 13.00-17.00
SZERDA: 8.00-12.00
CSÜTÖRTÖK: 13.00-17.00
PÉNTEK: 8.00-12.00
SZOMBAT: Nincs ügyfélfogadás

Sikeres felkészülést és vizsgát kíván tanulóinak a K + HVSZ Autósiskola!

Dr.Törökné Kerekes Ottilia

iskolavezető

K+HVSZ
Autósiskola

CÍM

6800 Hódmezővásárhely,

Szabadság tér 59.

KAPCSOLAT

+36 (30) 586-6808

info@khvszautosiskola.hu

NYITVATARTÁS:

Hétfő: 8:00-12:00

Péntek: 16:00-20:00

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates